çarpılmak

(nsz, -e)
1. çarpmak 的被动态: Karanlıkta araba ile ağaca çarpıldı. 黑暗中车撞到了树上。
2. 扭曲, 变形, 畸形: Ağaç fırtınada çarpıldı. 树被风暴吹歪了。Kapının kanadı çarpıldı. 门扇变形了。Lâmbanın abajuru çarpılmış. 灯罩变形了。
3. 转́ 愠怒, 生气: Annesinin sözünden çarpılıp yemek yemeden sofradan kalktı. 他听了妈妈的话, 生气了, 饭也没吃了离开了饭桌。
4. 转́ 非常惊讶, 瞠目结舌: Bu lâfları işitince çarpıldı. 听了这番话, 他吃惊得瞠目结舌。
5. 俚́ 喜欢, 爱

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • çarpılmak — nsz 1) Çarpma işine konu olmak 2) e Çarpık duruma gelmek Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı. R. N. Güntekin 3) mec. Çalınmak, soyulmak 4) mec. Aldatılmak 5) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bile bile — zf. Bilerek, isteyerek, önceden tasarlayarak, düşünülerek, kasten Bile bile çarpılmak istemem doğrusu. H. Taner Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller bile bile lades …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cezalanmak — nsz Cezaya çarpılmak Yanlış ve mantıksız hareketim bu surette cezalanmalı! A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çarpılıvermek — nsz, e Çabucak çarpılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çarpılma — is. 1) Çarpılmak işi 2) Çarpık duruma gelme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eğilmek — nsz 1) Belirli bir yönle açı oluşturacak bir durum almak, bir yöne doğru çarpılmak:, dikliğini kaybetmek Sofraya pilav gelince Aziz eğilerek kokladı. C. Uçuk 2) İnsan, bir işi yapmak için belini eğmek Tenis oynarken yüz çeşit çeviklikler içinde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cereyana kapılmak — 1) elektrik akımıyla çarpılmak 2) suyun akışı içinde kalıp sürüklenmek 3) bir eğilim, bir görüş hareketi içinde yer almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kaçıkmak — kaçup savuşmak, bir yane çarpılmak, yüz çevirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yelpinmek — yele, cine çarpılmak, yel çarpmak, cin çarpmak; yelpazelenmek III, 108, 144 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • TEMAYÜL — (C.: Temayülât) Meyletmek. Bir cihete iltifat etmek. Bir tarafa eğilmek. * Bir yana çarpılmak. * Bir yana veya bir kimseye fazla taraftarlık ve sevgi göstermek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.